”Cliënten en medewerkers zijn de ziel van ons bedrijf” – FlairCare Wervingscampagne

Over de case

Het resultaat

0:32

Dit kun je verwachten tijdens de strategiesessie