van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 18:30 uur tel. bereikbaar op 026-2340008

WPG Animatievideo | BKBO B.V.

Over BKBO B.V.

We zijn in 2012 gestart. BKBO b.v. richt zich op het uitvoeren van IT audits met name bij de overheid en leveranciers voor diezelfde overheid. We doen DigiD, ENSIA en Suwinet audits en IT audits rondom de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. We geven ISAE 3402 Type I en II verklaringen af en voeren Shared Service Center en WPG audits uit. Verder voeren we VIPP assessments uit bij ziekenhuizen, zorginstellingen en GGZ instellingen. Daarnaast doen we rekenkameronderzoeken. Onze missie is om met onze audits Nederland stukje bij beetje veiliger en weerbaarder te maken.

Over de case

De Wet politiegegevens (Wpg) is sinds 2019 van kracht voor boa organisaties en vereist voor het eerst in 2021 een verplichte externe privacy audit. Deze audit is gericht op het verwerken van politiegegevens. De Wpg geldt al langer voor de politie zelf, maar sinds 2019 mogen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) ook politiegegevens verwerken in het kader van opsporing van strafbare feiten. Het verwerken van dit type gegevens valt niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar onder de Wet politiegegevens (Wpg). De Wpg kent namelijk een apart privacyregime en jaarlijks moet er een interne audit worden uitgevoerd en vier jaarlijks een audit door een externe auditor. In deze flyer beschrijven we wat dit voor de boa’s en hun werkgevers betekent en wat wij als BKBO b.v. u kunnen aanbieden om de verplichte externe audit efficiënt en effectief uit te voeren.

Het resultaat

02:03
Video afspelen

Dit kun je verwachten tijdens de strategiesessie