AI, waar mens en techniek elkaar ontmoeten.

De toekomst van video met AI (artificial Intelligence)

De inzet van AI raakt steeds meer ingeburgerd en we zijn het er allemaal wel over eens dat het een blijvertje is. Maar nog lang niet alle mogelijkheden zijn al ontdekt. Hoewel deze kunstmatige intelligentie niet te vergelijken is met onze menselijk intelligentie, kan het ons op veel vlakken werk uit handen nemen en ons helpen sneller te werken. Voor uiteenlopende taken zijn niet altijd nog mensen nodig. Vooral taken de geautomatiseerd kunnen worden zijn prima door AI te vervangen.

Hoe intelligent is AI eigenlijk?

AI-tools hebben enorme hoeveelheden data nodig om daar patronen in te ontdekken waarmee tekst, beeld en geluid kunnen worden gegenereerd die aansluiten op de behoeften van de ‘doorsnee’ mens. Het menselijk systeem werkt sneller en efficiënter. De mens creëert namelijk zelf doordat verschillende functies op topsnelheid samenwerken. Het niveau van intelligentie van AI ligt dus nog heel ver beneden dat van het menselijk systeem. AI creëert nog niet zelf, maar leert van wat de mens tot nu toe heeft gecreëerd.

Maar AI is wel zelflerend. Op basis van de data die de tool ‘gevoerd’ krijgt kan het patronen herkennen en verbanden leggen. Hoe vaker die verbanden bevestigd worden door gebruikers, des te betrouwbaarder de tool ze zal vinden. En dat is weer voer voor meer van dergelijke verbanden. Gepersonaliseerde advertenties werken bijvoorbeeld op die manier. Ook een chatbot zal op die manier steeds gerichter kunnen antwoorden. Bijvoorbeeld: klanten die een vraag stellen over X, krijgen alle blogs en faq’s over X voorgeschoteld. Maar als er steeds meer klanten zijn die een vraag stellen over X én Y, dan zullen langzamerhand ook de Y-blogs en -faq’s voorgesteld worden als er alleen maar naar X gevraagd wordt.

Denk ook aan onregelmatigheden in patronen. Veel machines werken volgens een terugkerend patroon. AI kan veel sneller dan mensen, onregelmatigheden ontdekken en hiervoor waarschuwen. Tegelijkertijd is de werkelijkheid soms weerbarstiger en niet zo regelmatig als je zou willen, waardoor waarschuwingen tóch te laat kunnen komen of juist te vroeg.

Waar en wanneer wordt AI gebruikt?

AI is enorm breed inzetbaar. Van een chatbot die helpt bij eerste hulp bij klachten tot volledig zelfrijdende auto’s en alles er tussenin. We beperken ons in dit blog even tot de tools waarmee je tekst, beeld en geluid kunt genereren op basis van een ‘prompt’, een omschrijvende zoekvraag van wat je wil hebben. Daarvoor worden dus de enorme hoeveelheden data gebruikt om patronen in te ontdekken.

Ook deze schattige robot is een vorm van AI

Voor het maken van teksten scannen tools als ChatGPT in enkele seconden duizenden bestaande teksten op woorden en woordcombinaties uit jouw prompt. Woorden die vaak samen voorkomen, zullen ook in jouw teksten terugkomen. Zo leert ChatGPT bijvoorbeeld al snel dat de woorden ‘love’ en ‘you’ waarschijnlijk heel belangrijk zijn voor elkaar. Maar het leert ook welke woorden werkwoorden zijn en hoe ze vervoegd moeten worden. Wel zitten er vaak nog veel taalfouten in de teksten en lijken sommige Nederlandse teksten wel slechte vertalingen van Engelse.

Ook voor foto’s worden duizenden en duizenden bestaande foto’s gebruikt om een AI-beeld te maken. En ook dat gaat nog niet vlekkeloos. Je ziet het nu nog vaak misgaan bij de vingers: AI heeft wel in de gaten dat die er zijn en dat het er altijd een aantal bij elkaar zijn, maar echte kennis van de anatomie heeft het niet. Handen hebben regelmatig meer dan 5 vingers of duimen die op wijsvingers lijken. Dat zijn details die AI-tools nog lang niet altijd onder de knie hebben.

AI kun je gebruiken om teksten of ‘foto’s’ te laten maken die je kunt inzetten voor je (zakelijke) uitingen op social media. Dat kan je een hoop werk en dus kosten schelen. Maar het is nog niet zonder fouten en heeft dus wel altijd nog een check nodig. Bovendien klinken er steeds meer tegengeluiden van mensen die zowel in teksten als in beelden, ‘karakter’ missen. Het menselijke. Teksten hebben dezelfde toon en beelden zijn te gelikt. Dat is dus een menselijke eigenschap die AI niet heeft: het herkennen als iets ‘echts’.

En toch is een vergissing snel gemaakt. Denk aan deep fake video’s. Video’s waarin bekende mensen, zoals presidenten en wereldsterren dingen lijken te zeggen die in werkelijkheid computergestuurd zijn. Die zijn zo realistisch dat het vaak moeilijk te zien is dat ze niet echt zijn. Dat kan natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden. AI kan zo voor slechte en kwade doeleinden gebruikt worden. Maar voor wie geen slechte bedoelingen heeft kan het echter zeker ook handige oplossingen bieden.

Conclusie: AI is op veel vlakken geen of geen volwaardige vervanger van processen. Wel kan het bepaalde geautomatiseerde taken sneller uitvoeren dan mensen en kan het voor gedeeltes van processen een heel handig hulpmiddel zijn.

AI voor jouw bedrijfsvideo’s

Zoals bij het maken van jouw bedrijfsvideo’s. AI kan je bijvoorbeeld helpen bij het script. Vertel een tool als ChatGPT of Google Bard het idee van je bedrijfsvideo en laat de tool vervolgens het script schrijven. Ook kun je gebruikmaken van een AI-stem als voice over, zodat je niet op zoek hoeft naar iemand met de perfecte stem.

Met de eerder genoemde deep fake-technologieën kun je jezelf of medewerkers van je bedrijf in meerdere video’s aan het woord laten, zonder ze steeds opnieuw te hoeven filmen. En op het gebied van animatie (heel geschikt voor uitlegvideo’s) kun je met een goede prompt zelfs de hele video uit laten maken.

Een heel ander aspect waar AI je kan helpen met je bedrijfsvideo’s is de vindbaarheid en zichtbaarheid van die video’s. Video’s worden ook meegenomen in de zoektocht naar patronen. Key Moments van Google is in staat om als antwoord op een zoekvraag een specifiek moment in een video aan te wijzen waarop de gestelde vraag beantwoord wordt. Met die kennis zou je bijvoorbeeld je faq’s ook in video kunnen maken en daarmee een extra mogelijkheid te creëren waarop je gevonden wordt en dus bezoekers naar je website te trekken. Je kunt video’s gericht inzetten om je bedrijf onder de aandacht te krijgen.

Er is dus voor jouw bedrijfsvideo ook heel veel mogelijk met AI, maar ook hier geldt dat het nog geen volwaardige vervanger is. De technologie is nog niet foutloos, dus is het altijd zaak de voortgang en het proces goed te bewaken. Bovendien gaat er nog steeds niks boven de unieke en creatieve ideeën die een groep professionals kan bedenken 😉

Dit kun je verwachten tijdens de strategiesessie